Warsztaty naukowe Innowacyjne technologie ICT we wspomaganiu zarządzania, ekonomii i finansów 

 Celem warsztatów jest prezentacja najnowszych podejść, koncepcji, metodologii, technik i narzędzi związanych z wkładem ICT w  rozwój zarządzania, ekonomii i finansów. Interdyscyplinarne warsztaty umożliwią dyskusję nad  najnowszymi badaniami związanych z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi  wspierającymi procesy w zarządzaniu, ekonomii i finansach, koncentrując się na sztucznej inteligencji, kolektywnym przetwarzaniu wiedzy i technologii blockchain 

 Termin 30 listopada 2022  

Ramowy program warsztatów: 

 • 12.00-13.30 Wykład „Metodologia pisania prac doktorskich z zakresu informatyki w zarządzaniu, ekonomii i finansach”
  • wykład poprowadzą:
   • prof. dr hab. Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    • Ewa Ziemba jest profesorem nauk ekonomicznych. Prace naukowo-badawcze koncentruje wokół wykorzystania technologii i systemów informatycznych na potrzeby doskonalenia biznesu, administracji publicznej i zrównoważonego rozwoju. Jest jednym z liderów w rozwijaniu wielowymiarowego podejścia do zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego. Profesor Ewa Ziemba opublikowała ponad 200 artykułów naukowych i 3 monografie, jest redaktorem 20 tomów naukowych. Była koordynatorem i głównym wykonawcą w ponad 30 prestiżowych polskich i międzynarodowych projektach badawczych. Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Academy of Finland, Maltańskiej Rady ds. Nauki i Technologii oraz Funduszu Naukowego Republiki Serbii. Profesor Ewa Ziemba wiele razy była zapraszana do prowadzenia warsztatów metodologicznych i wygłaszania wykładów gościnnych. Współpracuje z redakcjami czasopism międzynarodowych, jest redaktorem naczelnym Journal of Economics and Management.
    • Profesor Ewa Ziemba otrzymała liczne nagrody za wybitne osiągnięcia i prace naukowe, rozwój młodej kadry akademickiej oraz pracę na rzecz środowiska naukowego. Otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczne osiągnięcie naukowe. W 2021 roku została wybrana na członka zwyczajnego European Academy of Sciences and Arts w Salzburgu.
   • dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • 14.00-16.00  Sesja  „Problemy badawcze podejmowane przez młodych adeptów nauki”
 • 16.30-18.00 Panel  „Współpraca nauka-biznes”
 • 19.00 Welcome reception
Udział w warsztatach wszystkich uczestników jest bezpłatny.

 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 – 2022

nr projektu 015/RID/2018/19 kwota finansowania 10 721 040,00 PLN