Program warsztatów

Szczegółowy program warsztatów

Spotkanie online (link)

30.11.2022r. (środa) – sala 1 CKU,  Warsztaty naukowe: Innowacyjne technologie ICT we wspomaganiu zarządzania, ekonomii i finansów

 Prowadzący warsztaty: dr hab. inż. Marcin Hernes, prof. UEW

 • 12.00 – 13.30 Wykład zaproszony „Metodologia pisania prac doktorskich z zakresu informatyki w zarządzaniu, ekonomii i finansach”
  • Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Ziemba oraz dr hab. Jarosław Wątróbski, prof. US
   • Ewa Ziemba jest profesorem nauk ekonomicznych. Prace naukowo-badawcze koncentruje wokół wykorzystania technologii i systemów informatycznych na potrzeby doskonalenia biznesu, administracji publicznej i zrównoważonego rozwoju. Jest jednym z liderów w rozwijaniu wielowymiarowego podejścia do zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego. Profesor Ewa Ziemba opublikowała ponad 200 artykułów naukowych i 3 monografie, jest redaktorem 20 tomów naukowych. Była koordynatorem i głównym wykonawcą w ponad 30 prestiżowych polskich i międzynarodowych projektach badawczych. Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Academy of Finland, Maltańskiej Rady ds. Nauki i Technologii oraz Funduszu Naukowego Republiki Serbii. Profesor Ewa Ziemba wiele razy była zapraszana do prowadzenia warsztatów metodologicznych i wygłaszania wykładów gościnnych. Współpracuje z redakcjami czasopism międzynarodowych, jest redaktorem naczelnym Journal of Economics and Management. Profesor Ewa Ziemba otrzymała liczne nagrody za wybitne osiągnięcia i prace naukowe, rozwój młodej kadry akademickiej oraz pracę na rzecz środowiska naukowego. Otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczne osiągnięcie naukowe. W 2021 roku została wybrana na członka zwyczajnego European Academy of Sciences and Arts w Salzburgu.
   • Jarosław Wątróbski jest doktorem habilitowanym nauk o zarządzaniu i jakości. Posiada doktorat w obszarze nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego. Praca badawcza  koncentruje się wokół problematyki wspomagania decyzji, w szczególności podejmowania decyzji w obszarze wielu kryteriów. Opublikował ponad 200 artykułów naukowych, jest redaktorem i współpracuje z redakcjami wielu  międzynarodowych czasopism naukowych. Jest autorem ponad 400stu recenzji dla  topowych światowych  czasopism naukowych. Za swoje prace otrzymał szereg nauk i wyróżnień krajowych i zagranicznych. W latach 2019, 2020 oraz 2021 został zaliczony do 2% najczęściej cytowanych na świecie naukowców.
 • 13.30 – 14.15 Lunch
 • 14.15 – 16.00 Sesja  „Problemy badawcze podejmowane przez młodych adeptów nauki”
  • mgr Katarzyna Renik: Blockchain – implikacje dla audytu
  • mgr inż. Justyna Szydłowska: Mapping areas of ICT application for sustainable management
  • mgr Aleksandra Zaniewska: Fairness in Machine Learning – Bias Identification and Reduction
  • mgr inż. Karolina Miałkowska: Selekcja danych dla impulsowych sieci neuronowych w systemach wspomagania decyzji
  • mgr inż. Tomasz Zema: Prognozowanie sprzedaży paliw silnikowych z wykorzystaniem uczenia maszynowego
  • dr Anna Yaskiv: High-frequency MagAmp switch modeling for computer-aided design of power converters
 • 16.15 – 16.45 Przerwa kawowa
 • 16.45 – 18.00 Panel  „Problemy badawcze na styku nauka i biznes”
  • mgr Maciej Krzan: Metoda wielokryterialnego wspomagania decyzji SAW w wyborze dostawcy rozwiązań systemów informatycznych
  • mgr Jacek Karaś: Dobre praktyki i standardy z obszaru technologii informatycznych w procesach zarządzania transformacją cyfrową w organizacji
  • lek. Mikołaj Błaziak: Ocena rokowania pacjentów z chorobą wieńcową przy użyciu mechanizmów sztucznej inteligencji.
  • mgr Marcin Mazgaj: Model taryfikacji składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych oparty na technologii komunikacji zdalnej i algorytmie sztucznej inteligencji
  • mgr inż. Krzysztof Chojnacki: Innowacyjne funkcjonalności systemu ERP
 • 18.30 Welcome reception