Publikacje

Na konferencji mogą być zaprezentowane artykuły, które zostaną przesłane:

 • na adres konferencji do opublikowania w monografii dedykowanej konferencji pt.  „Informatyka w Zarządzaniu”  wydanej w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2023 (Lista MEiN: 20 pkt.) – zakładce: Do pobrania znajduje się link lub  link bezpośredni do pliku z szablonem.
 • na adres konferencji do opublikowania w monografii dedykowanej konferencji IwZ wydanej w wydawnictwie Springer, 2023 (Lista MEiN: 20 pkt.) – zakładce: Do pobrania znajduje się link lub link bezpośredni do szablonu wydawnictwa Springer.

lub

 • zostaną zgłoszone w następujących czasopismach, monografiach:

w czasopismach:

  • Polish Journal of Management Studies, PJMS (Lista MEiN: 70 pkt.) – opłata zgodnie z wymaganiami czasopisma bezpośrednio w wydawnictwie;
  • Journal of Economics and Management, JEM (Lista MEiN: 40 pkt.);
  • Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Lista (Lista MEiN: 40 pkt.) – bez opłat w przypadku współautora z zagraniczną afiliacją lub opłata zgodnie z wymaganiami czasopisma bezpośrednio w wydawnictwie;
  • Informatyka Ekonomiczna/Business Informatics, IE/BI (Lista MEiN: 20 pkt.) – bez opłat w przypadku współautora z zagraniczną afiliacją lub opłata zgodnie z wymaganiami czasopisma bezpośrednio w wydawnictwie;
  • International Journal of Management and Enterprise Development, IJMED (Lista MEiN: 20 pkt.);
  • International Journal of Value Chain Management, IJVCM (Lista MEiN: 20 pkt.).

w monografiach:

Przesłanie artykułu do wybranego czasopisma odbywa się, korzystając bezpośrednio z jego systemu rejestracji w procedurze publikacyjnej (procedura recenzyjna i wydawnicza odbywa się poza konferencją IwZ’2022), natomiast uczestnik konferencji informuje o tym w formularzu zgłoszeniowym.

Przesłanie rozdziału do wybranej monografii (za wyjątkiem wydawanej z konferencji IwZ’2022) odbywa się bezpośrednio do jej redaktorów (procedura recenzyjna i wydawnicza odbywa się poza konferencją IwZ’2022), natomiast uczestnik konferencji informuje o tym w formularzu zgłoszeniowym.