O konferencji Informatyka w Zarządzaniu (IwZ)

mein_doskonala_nauka_on_white

Konferencja Informatyka w Zarządzaniu IwZ’2022

Wrocław 1-2 grudnia 2022

Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu (IwZ) to coroczne spotkania pracowników nauki z Polski i zaproszonych badaczy ośrodków zagranicznych specjalizujących się w informatyce ekonomicznej. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań  nad wykorzystaniem systemów i technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych. Konferencja tworzy forum wymiany osiągnięć naukowych oraz podejmowania wspólnych inicjatyw badawczych.

Konferencja w każdym roku odbywa się w innym ośrodku akademickim w Polsce. Pierwsze edycje zostały zorganizowane przez Uniwersytet Szczeciński (2015, 2016), a potem przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2017), Uniwersytet Łódzki (2018), Uniwersytet Warszawski (2019), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (2020), aby ponownie w 2021r. przez Uniwersytet Szczeciński.

W roku 2022 konferencja IwZ’2022 jest organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW).

Konferencja Informatyka w Zarządzaniu IwZ’2022 organizowana jest przez:

  • Katedrę Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu;
  • Katedrę Systemów Informacyjnych;
  • Katedrę Technologii Informacyjnych;
  • Katedrę Zarządzania Procesami;

oraz

  • Katedrą Informatyki i Rachunkowości  Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
  • Katedrą Systemów Informacyjnych Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;
  • Katedrą Systemów Informacyjnych i Logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  • Katedrą Informatyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego;
  • Katedrę Informatyki w Zarządzaniu i Katedrę Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja Naukowa Informatyka w Zarządzaniu IwZ’2022 odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2022r. w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu