Ogólny program warsztatów oraz konferencji:

30.11.2022r. (środa) – Warsztaty naukowe: Innowacyjne technologie ICT we wspomaganiu zarządzania, ekonomii i finansów

Prowadzący warsztaty: dr hab. inż. Marcin Hernes, prof UEW

 • 12.00 – 13.30 Wykład zaproszony „Metodologia pisania prac doktorskich z zakresu informatyki w zarządzaniu, ekonomii i finansach”
  • wykład poprowadzą:
   • prof. dr hab. Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
    • Ewa Ziemba jest profesorem nauk ekonomicznych. Prace naukowo-badawcze koncentruje wokół wykorzystania technologii i systemów informatycznych na potrzeby doskonalenia biznesu, administracji publicznej i zrównoważonego rozwoju. Jest jednym z liderów w rozwijaniu wielowymiarowego podejścia do zrównoważonego społeczeństwa informacyjnego. Profesor Ewa Ziemba opublikowała ponad 200 artykułów naukowych i 3 monografie, jest redaktorem 20 tomów naukowych. Była koordynatorem i głównym wykonawcą w ponad 30 prestiżowych polskich i międzynarodowych projektach badawczych. Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Academy of Finland, Maltańskiej Rady ds. Nauki i Technologii oraz Funduszu Naukowego Republiki Serbii. Profesor Ewa Ziemba wiele razy była zapraszana do prowadzenia warsztatów metodologicznych i wygłaszania wykładów gościnnych. Współpracuje z redakcjami czasopism międzynarodowych, jest redaktorem naczelnym Journal of Economics and Management.
    • Profesor Ewa Ziemba otrzymała liczne nagrody za wybitne osiągnięcia i prace naukowe, rozwój młodej kadry akademickiej oraz pracę na rzecz środowiska naukowego. Otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczne osiągnięcie naukowe. W 2021 roku została wybrana na członka zwyczajnego European Academy of Sciences and Arts w Salzburgu.
   • dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
    • Jarosław Wątróbski jest doktorem habilitowanym nauk o zarządzaniu i jakości. Posiada doktorat w obszarze nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego. Praca badawcza  koncentruje się wokół problematyki wspomagania decyzji, w szczególności podejmowania decyzji w obszarze wielu kryteriów. Opublikował ponad 200 artykułów naukowych, jest redaktorem i współpracuje z redakcjami wielu  międzynarodowych czasopism naukowych. Jest autorem ponad 400stu recenzji dla  topowych światowych  czasopism naukowych. Za swoje prace otrzymał szereg nauk i wyróżnień krajowych i zagranicznych. W latach 2019, 2020 oraz 2021 został zaliczony do 2% najczęściej cytowanych na świecie naukowców.

 • 13.30 – 14.15 Lunch
 • 14.15 – 16.00 Sesja  „Problemy badawcze podejmowane przez młodych adeptów nauki”
 • 16.15 – 16.45 Przerwa kawowa
 • 16.45 – 18.00 Panel  „Problemy badawcze na styku nauka i biznes”
 • 18.30 Welcome reception

01.12.2022r. (czwartek) – Konferencja IwZ’2022

 • 08.00 – 09.00 Rejestracja uczestników na konferencję
 • 09.00 – 09.30 Uroczyste otwarcie Konferencji
 • 09.30 – 11.00 Sesja plenarna
 • 11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
 • 11.30 – 13.00 Sesje referatowe (tematyczne)
 • 13.00 – 14.00 Lunch
 • 14.00 – 15.00 Wykład otwarty zaproszonego gościa (tzn. keynote  speaker)
  • Prof. Marcin Fojcik – Data gathering. Performance evaluation of industrial SOA using OPC UA as an example
   • Marcin Fojcik is a professor at the Department of Computer Science, Electrical Engineering, and Mathematical Sciences, Western Norway University of Applied Sciences (HVL), Førde, Norway.
   • Marcin Fojcik is working both with research and teaching in engineering. He received the HVL education award, among others, for including students in research. His research interests include automation and communications, primarily industrial and wireless. In addition, he is working with Quality of Service and Service Oriented Architecture – from real-time protocols, Factory 4.0 to the Internet of Things. Many of his activities are interdisciplinary – combining engineering with health, education, and management. He is a member of Universities Norway – MNT (Mathematics, Natural Sciences, and Technology). Marcin Fojcik also has practical experience in the automation of production processes and management systems.
   • He has authored over 60 peer-reviewed publications in international journals and conferences.
 • 15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
 • 15.30 – 17.00 Panel: Współpraca nauka-biznes – wyzwania i bariery
 • 20.00 Kolacja
  • Jubileusz dr. hab. Andrzeja Bytniewskiego, prof. UEW
  • Jubileusz dr. hab. inż. Mieczysława L. Owoca, prof. UEW

Kolacja – Novotel Wrocław Centrum, Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7
Na hasło „konferencja IWZ” noclegi w hotelu Novotel Wrocław Centrum oraz Ibis Wrocław Centrum 10% taniej.
Kontakt do rezerwacji noclegów: 71 722 49 60, e-mail: ha073-re@accor.com.

02.12.2022r. (piątek) – Konferencja IwZ’2022

 • 09.00 – 10.00 Sesje referatowe
 • 10.00 – 11.00 Wykład otwarty zaproszonego gościa (tzn. keynote  speaker)
  • Dr hab. inż. Adrianna Kozierkiewicz, prof. PWr. – Metody oceny efektywności procesu integracji informacji i wiedzy pochodzących z różnych źródeł
   • Dr hab. inż. Adrianna Kozierkiewicz pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej. Prof. Kozierkiewicz jest autorką lub współautorką blisko 80 publikacji naukowych, w tym artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej, a także edytorem 2 książek wydanych przez prestiżowe wydawnictwo Springer. Jej zainteresowania badawcze dotyczą technik przetwarzania wiedzy oraz sztucznej inteligencji, które są nieodłącznymi elementami nowoczesnych systemów komputerowych. Jej prace badawcze powstały w ramach projektów finansowanych między innymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Narodowego Centrum Nauki. Prof. Kozierkiewicz prowadzi swoje badania również we współpracy z biznesem, czego  efektem są wyniki prac w ramach bonu na innowacje.
   • Ponadto, jest edytorem zarządzającym czasopisma International Journal of Intelligent Information and Database System oraz członkiem grupy badawczej Computational Collective Intelligence – IEEE SMC. Od kilkunastu lat jest zaangażowana w organizację międzynarodowych konferencji naukowych m.in. ICCCI: International Conference on Computational Collective Intelligence oraz ACIIDS: Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems. W sumie była członkiem komitetu organizacyjnego blisko 30, a komitetu programowego ponad 70 międzynarodowych konferencji. Zorganizowała kilka sesji specjalnych oraz wygłosiła kilkanaście wystąpień podczas międzynarodowych konferencji.
 • 11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
 • 11.30 – 12.55 Sesje referatowe (tematyczne)
 • 13.05 – 14.15 Sesja plenarna oraz zamknięcie konferencji IwZ’2022 oraz zaproszenie na konferencję IwZ’2023 przez kolejnego organizatora
 • 14.15 – 15.00 Lunch

Aktualizacja w dniu: 29.11.2022r.