Komitet Naukowy

Kolegium:

 • dr hab. Helena Dudycz, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, przewodnicząca
 • prof. dr hab. Witold Chmielarz, Uniwersytet Warszawski – wiceprzewodniczący
 • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski – wiceprzewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Kesra Nermend, Uniwersytet Szczeciński – wiceprzewodniczący
 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, Uniwersytet Szczeciński – wiceprzewodniczący
 • prof. dr. hab. Ewa Ziemba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – wiceprzewodnicząca
 • dr hab. Anna Kaczorowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki – wiceprzewodnicząca
 • dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński – wiceprzewodnicząca
 • dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – wiceprzewodniczący

Członkowie:

 • prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Agnieszka Baruk, Politechnika Łódzka
 • dr hab. Grzegorz Bełz, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 • dr hab. Andrzej Bytniewski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr. Krzysztof Cios, Virginia Commonwealth University, USA
 • dr hab. Jacek Cypryjański, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Dariusz Dziuba, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Mariusz Flasiński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. zw. dr hab. inż. Bogdan Franczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Aldona Frąckiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janusz Grabara, Politechnika Częstochowska
 • dr hab. Mariusz Grabowski, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. inż. Marcin Hernes, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Tomasz Janowski, prof. PG, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. uczelni, Politechnika Bydgoska
 • prof. dr hab. Dorota Jelonek, Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. Bohdan Jung, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Krzysztof Kania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Kobyliński, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Jerzy Korczak, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • dr hab. Alina Kozarkiewicz, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Kozina, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ewa Krok, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Maria Mach-Król, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Ewa Maruszewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
 • dr hab. Krzysztof Nowosielski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Celina Olszak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Mieczysław Owoc, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Grażyna Paliwoda-Pękosz, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki 
 • prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr inż. Maciej Pondel, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW, Politechnika Warszawska
 • dr Artur Rot, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Marcin Sikorski, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Piotr Soja, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. inż. Seweryn Spałek, prof. PŚ, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż Stanisław Stanek, prof. AWL, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • dr hab. Jakub Swacha, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Grzegorz Szymański, prof. PŁ, Politechnika Łódzka
 • dr hab. Urszula Świerczyńska-Kaczor, prof. ŁSF, Łódzka Szkoła Filmowa
 • dr hab. Jarosław Wątróbski,  prof. US, Uniwersytet Szczecińsk
 • dr hab. Janusz Wielki, prof. PO, Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. Jan Wiktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Tomasz Zalega, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, Politechnika Warszawska