Lokalizacja konferencji:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Obrady konferencji będą odbywały się na terenie kampusu
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław