Kalendarium i opłaty

 Kalendarium

 • 2022/06/30 Przesłanie tytułu i abstraktu publikacji w monografiach wydawnictwa CRC Press Taylor & Francise Group,
 • 2022/09/15 Uruchomienie formularza rejestracyjnego konferencji,
 • 2022/09/30 Podanie informacji o przyjętym wariancie konferencji oraz o opłatach,
 • 2022/11/18 Zamknięcie formularza rejestracyjnego konferencji,
 • 2022/11/18 Uiszczenie opłaty konferencyjnej,
 • 2022/11/25 Udostępnienie szczegółowego programu konferencji,
 • 2022/11/30 Warsztaty naukowe: „Innowacyjne technologie ICT we wspomaganiu zarządzania, ekonomii i finansów”,
 • 2022/12/01-02 Konferencja IwZ’22 we Wrocławiu,
 • 2022/12/15 Nadesłanie artykułu do monografii pt. „Informatyka w Zarządzaniu”.

Opłaty

Wysokość opłaty:

 • udział stacjonarny i zdalny w warsztatach jest bezpłatny,
 • udział stacjonarny w konferencji IwZ’2022: opłata 400 zł (nie obejmuje noclegów),
 • udział zdalny w konferencji IwZ’2022: 300 zł,
 • udział osoby towarzyszącej w kolacji w dniu 01.12.2022r.: 300 zł.

Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo w obradach, publikację artykułu zgłoszonego do  monografii pt. Informatyka w Zarządzaniu”.

W przypadku udziału stacjonarnego w konferencji opłata obejmuje: obiady i poczęstunki w przerwach między sesjami oraz uroczystą kolację.

W sytuacji odrzucenia artykułu zgłoszonego do monografii opłata konferencyjna (lub jej część) nie podlega zwrotowi.

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztu noclegu.

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto bankowe:

87 1240 3464 1111 0010 4316 2601 – w przypadku wpłat w PLN,

21 1240 3464 1978 0010 7730 2754 – w przypadku wpłat w euro

tytuł przelewu: Konferencja IwZ 2022 – nazwisko i imię uczestnika

Opłatę za osobę towarzyszącą należy wpłacić na konto konferencji oraz wysłać mail z informacją na adres: anna.chojnacka-komorowska@ue.wroc.pl