Program konferencji IwZ’2022

Szczegółowy program konferencji IwZ’2022 (link)

Komunikat dla uczestników konferencji IwZ’2022 w trybie on-line:

01.12.2022r. (czwartek)

 • 08.00 – 09.00 Rejestracja uczestników na konferencję bud. CKU
 • 09.00 – 09.30 sala 1 CKU: Uroczyste otwarcie Konferencji    link do spotkania online
  • Prorektor ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska;
  • Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska, prof. UEW
  • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski
  • dr hab. Helena Dudycz, prof. UEW
 • 09.30 – 11.00 sala 1 CKU: Sesja plenarna   link do spotkania online
  • Prowadzenie: prof. dr hab. Dorota Jelonek
   • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki; dr inż. Anna Maria Misiak: Strategia innowacyjna tworzenie przedsiębiorstwa  (Industry) 4.0 jako elementu transformacji cyfrowej – Studium przypadku Orange
   • dr Marek Mędrek; dr Łukasz Wiechetek; dr Jarosław Banaś; dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS: Analityczny system ekspertowy do modelowania śladu węglowego wybranych materiałów opakowaniowych
   • mgr Maciej Tuszkiewicz; dr hab. Ewa Wanda Maruszewska, prof. UEW: Is there a risk to use erroneous financial data derived from Accounting Information Systems? An experimental investigation of workload and materiality of output data
   • prof. dr hab. Witold Chmielarz; dr Marek Zborowski; prof. Mesut Atasever; prof. Jin Xuetao; mgr Justyna Szpakowska: Przemiany w wykorzystaniu urządzeń mobilnych i stacjonarnych w handlu elektronicznym w czasie pandemii COVID-19. Porównanie Polska, Turcja i ChRL
   • dr Karolina Muszyńska: Ocena komunikacji opartej na platformie Teams w procesie dydaktycznym szkoły wyższej w rzeczywistości post-pandemicznej
 • 11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
 • 11.30 – 13.00 Sesje referatowe
  • Sesja 1 – sala 1 CKU (wystąpienia w j. angielskim)   link do spotkania online
   • Prowadzenie: prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz
    • dr Singh Uma Shankar: Consumption decision: viewer response profile effect on consumer temporal orientation with education moderation in satisfying societal needs
    • mgr inż. Maksymilian Iwanow; dr hab. Helena Dudycz, prof. UEW; dr inż. Krzysztof Michalak: Quality of service attributes for evaluation of Web Services. A systematic literature review
    • dr Mieczysław Pawłowski: Organizational aspiration for social impact. A text-mining approach to sustainability reporting analysis
    • mgr Artur Skoczylas; dr Wiesława Gryncewicz; dr Ryszard Zygała: Intelligent Decision Support Systems in Operational Decision Making
    • dr Filip Wójcik: Deep reinforcement learning approach for portfolio optimization and risk management – case studies
  • Sesja 2 – sala  203 CKU   link do spotkania online
   • Prowadzenie: dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. PBŚ
    • dr Jędrzej Wieczorkowski; mgr Aleksandra Suwińska: Automatic Hate Speech Detection Methods as a Tool Supporting a Sustainable Society and Economy
    • dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. PBŚ; dr Dariusz Żółtowski: The State of Research on Emerging Information and Communication Technologies for Sustainable Development
    • dr Oskar Szumski: Fair privacy in reference to government-business-citizen relation during COVID ‑19
    • dr Monika Eisenbardt; dr Tomasz Eisenbardt: Cryptocurrencies as a potential replacement for traditional currencies in the opinion of the young generation
    • dr Daria Hołodnik: Clustering the perceptions of labelled actors of the Vallée de la Gastronomie-France
 • 13.00 – 14.00 Lunch
 • 14.00 – 15.00 sala 1 CKU: wykład prof. Marcina Fojcika, Western Norway University of Applied Sciences, pt. Data gathering. Performance evaluation of industrial SOA using OPC UA as an example   link do spotkania online
  • Prowadzący: dr Artur Rot, prof. UEW
  • Marcin Fojcik is a professor at the Department of Computer Science, Electrical Engineering, and Mathematical Sciences, Western Norway University of Applied Sciences (HVL), Førde, Norway. Marcin Fojcik is working both with research and teaching in engineering. He received the HVL education award, among others, for including students in research. His research interests include automation and communications, primarily industrial and wireless. In addition, he is working with Quality of Service and Service Oriented Architecture – from real-time protocols, Factory 4.0 to the Internet of Things. Many of his activities are interdisciplinary – combining engineering with health, education, and management. He is a member of Universities Norway – MNT (Mathematics, Natural Sciences, and Technology). Marcin Fojcik also has practical experience in the automation of production processes and management systems. He has authored over 60 peer-reviewed publications in international journals and conferences.
 • 15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
 • 15.30 – 17.00 sala 1 CKU: panel pt. Współpraca nauka-biznes – wyzwania i bariery   link do spotkania online
  • Moderator: dr inż. Maciej Pondel, prof. UEW
  • Uczestnicy:
   • mgr Marcin Mazgaj, Cliffsidebrokers Spółka Akcyjna
   • mgr inż. Grzegorz Rudno-Rudziński,  Unity Group
   • mgr Tomasz Sajewski, CRP we Wrocławiu Sp. z o.o.
   • prof. dr hab. Witold Chmielarz
   • dr hab. inż. Marcin Hernes, prof. UEW
   • dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS
   • dr hab. Jarosław Wątróbski, prof. US
 • 20.00 Kolacja – Novotel Wrocław Centrum, Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7
  • Jubileusz dr. hab. Andrzeja Bytniewskiego, prof. UEW
  • Jubileusz dr. hab. inż. Mieczysława L. Owoca, prof. UEW

02.12.2022r. (piątek) – Konferencja IwZ’2022

 • 09.00 – 10.00 Sesje referatowe
  • Sesja 3 – sala 1 CKU   link do spotkania online
   • Prowadzenie: prof. US, dr hab. Ewa Krok
    • mgr Maciej Sysak: Zintegrowany ekosystem informatyczny uczelni na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego
    • dr Małgorzata Oleś-Filiks: Postrzeganie przez studentów możliwości wykorzystania zarządzania procesowego w usprawnianiu organizacji
    • dr inż. Damian Dziembek: Determinants and effects application of Business Intelligence systems in the cloud computing model in enterprises
  • Sesja 4 – sala 203 CKU   link do spotkania online
   • Prowadzenie: prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska
    • Elisaveta Panasiuk; dr Łukasz Wiechetek: Analiza skłonności konsumentów do akceptacji innowacyjnych rozwiązań ICT na przykładzie branży odzieżowej
    • mgr Dorota Walentek: Identyfikacja potrzeb konsumentów w zakresie zakupu i użytkowania technologii rzeczywistości rozszerzonej
    • dr inż. Anna Borowska; mgr inż. Adrianna Mateja: Metody neuronauki poznawczej w badaniu doświadczeń użytkownika
 •  10.00 – 11.00 sala 1 CKU: wykład dr hab. inż. Adrianny Kozierkiewicz, prof. PWr. pt. Metody oceny efektywności procesu integracji informacji i wiedzy pochodzących z różnych źródeł   link do spotkania online
  • Prowadzący: dr hab. inż. Marcin Hernes, prof. UEW
  • Dr hab. inż. Adrianna Kozierkiewicz pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej. Prof. Kozierkiewicz jest autorką lub współautorką blisko 80 publikacji naukowych, w tym artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej, a także edytorem 2 książek wydanych przez prestiżowe wydawnictwo Springer. Jej zainteresowania badawcze dotyczą technik przetwarzania wiedzy oraz sztucznej inteligencji, które są nieodłącznymi elementami nowoczesnych systemów komputerowych. Jej prace badawcze powstały w ramach projektów finansowanych między innymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy Narodowego Centrum Nauki. Prof. Kozierkiewicz prowadzi swoje badania również we współpracy z biznesem, czego  efektem są wyniki prac w ramach bonu na innowacje. Ponadto, jest edytorem zarządzającym czasopisma International Journal of Intelligent Information and Database System oraz członkiem grupy badawczej Computational Collective Intelligence – IEEE SMC. Od kilkunastu lat jest zaangażowana w organizację międzynarodowych konferencji naukowych m.in. ICCCI: International Conference on Computational Collective Intelligence oraz ACIIDS: Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems. W sumie była członkiem komitetu organizacyjnego blisko 30, a komitetu programowego ponad 70 międzynarodowych konferencji. Zorganizowała kilka sesji specjalnych oraz wygłosiła kilkanaście wystąpień podczas międzynarodowych konferencji.
 • 11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
 • 11.30 – 12.55 Sesje referatowe
  • Sesja 5 – sala 1 CKU (wystąpienia w j. angielskim)   link do spotkania online
   • Prowadzenie: dr hab. Maria Mach-Król, prof. UEK
    • dr Adam Sulich, prof. UEW: The ecological games, management, environmental education – a literature review
    • mgr inż. Agata Kozina: Data augmentation methods in decision support using machine learning
    • dr Kateryna Czerniachowska; dr inż. Krzysztof Lutosławski: Heuristic approach for retail shelf space allocation problem with simultaneous vertical and horizontal product categorization
    • dr Piotr Stolarski: Analysis of the Successful and Bankrupt Digital Currency Exchanges based on Open Data
    • dr Włodzimierz Lewoniewski: Demand and Supply of Information in Different Language Versions of Wikipedia
  • Sesja 6 – sala  203 CKU   link do spotkania online
   • Prowadzenie: dr hab. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UEK
    • dr Jarosław Banaś; dr Marek Mędrek: Odpady z tworzyw sztucznych w perspektywie międzynarodowej – przegląd literatury i regulacji prawnych:
    • dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH: Wybrane aspekty zarządzania robotyzacją procesów biznesowych. Perspektywa zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi
    • mgr Agnieszka Pilch; dr Wiesława Gryncewicz, dr Ryszard Zygała: Identifying barriers to implementing medical decision support systems using artificial intelligence
    • dr Cezary Stępniak, dr Tomasz Turek: Potrzeby zastosowania narzędzi 3D w zarządzaniu inteligentnym miastem
    • dr inż. Kazimierz Frączkowski:  Behawioralne aspekty zarządzania niepewnością projektów e-zdrowie
 • 13.05-14.00   Sesja plenarna – sala 1 CKU   link do spotkania online
  • Prowadzenie: prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak
   • dr inż. Ewa Walaszczyk; dr hab. inż. Marcin Hernes, prof. UEW; mgr inż. Agata Kozina; dr hab. Krzysztof Nowosielski, prof. UEW: Cognitive technologies for sustainable business
   • prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska; dr Mariia Rizun: Shadow Information Technology for sustainable facilitation of knowledge development at universities
   • dr Ilona Pawełoszek; dr Jędrzej Wieczorkowski; prof. Narendra Kumar; prof. Anna Dunay: Industry 4.0, research perspectives
 • 14.00 -14.15 Zamknięcie konferencji IwZ’2022 oraz zaproszenie na konferencję IwZ’2023
  • Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
  • dr hab. Helena Dudycz, prof. UEW
  • Przedstawiciel Organizatora Konferencji  IwZ’2023
 • 14.15 – 15.00 Lunch

Sesja plakatowa:

 • dr inż. Paula Bajdor: Cloud computing in terms of sustainable development evaluation and mutual relations
 • mgr inż. Klaudia Kaczmarczyk: Wykorzystanie uczenia maszynowego w budowie portfela akcji na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • mgr Jacek Karaś: Transformacja cyfrowa i implikacje dla strategii oraz zmiany organizacyjnej – przegląd literatury
 • dr hab. Ewa Krok, prof. USz: ICT w planowaniu i realizacji podróży – systematyka narzędzi i przegląd funkcjonalności
 • mgr Maciej Krzan: Metoda wielokryterialnego wspomagania decyzji SAW w wyborze dostawcy rozwiązań systemów informatycznych
 • dr inż. Kamal Matouk: Projekt systemu Business Intelligence do analizy danych i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie
 • dr Konrad Michalski: Systemy informatyczne w zarządzaniu – perspektywa użytkownika logistyki i implikacje dla organizacji
 • dr Paweł Nowak: Informacyjne czy cyfrowe?
 • prof. dr hab. Kazimierz Perechuda; dr Krzysztof Hauke: Determinanty rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce
 • dr hab. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, prof. UEK: Ocena wykorzystania usług chmurowych dla potrzeb Społeczeństwa 5.0 w świetle wyników badań
 • mgr Anna Szymczak: Transformacja cyfrowa w regionalnych portach lotniczych
 • dr inż. Piotr Tutak: Analiza numeryczna wymiany ciepła w układzie taśma-rurka-taśma