Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:

  • dr Anna Chojnacka-Komorowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Członkowie:

  • dr Joanna Bryndza, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • dr Beata Butryn, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • dr Wiesława Gryncewicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • dr Krzysztof Hauke, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • dr inż. Zdzisław Kes, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • dr Karol Łopaciński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • dr Łukasz Łysik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • dr inż. Kamal Matouk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • dr Radosław Wójtowicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu