1 -2 XII 2022 - Wrocław, Poland

VIII konferencja naukowa Informatyka w Zarządzaniu IwZ' 2022

mein_doskonala_nauka_on_white
plakat_budżet_państwa
Konferencja IwZ’2022 współfinasowana w ramach projektu: Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych (nr DNK/SP/549573/2022)

30 XI 2022 - Wrocław, Poland

Warsztaty naukowe: "Innowacyjne technologie ICT we wspomaganiu zarządzania, ekonomii i finansów"

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym
JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
prof. dr hab. Andrzeja Kaletę